14.6 C
București
joi, 18 aprilie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageArticoleFertilizarea solului cu gunoi de grajd - sfaturi și reguli

Fertilizarea solului cu gunoi de grajd – sfaturi și reguli

Gunoiul de grajd este unul dintre cele mai accesibile îngrășăminte organice disponibile în gospodăriile mici. Administrat în cantități optime, gunoiul de grajd nu poluează solul, apele subterane și asigură plantele cu nutriția optimă.

Când se fertilizează solul cu gunoi de grajd

Gunoiul de grajd se introduce în sol de regulă vara sau toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arătură cu întoarcerea brazdei sau lucrarea cu motocultorul), recomandat a fi introdus pe timp noros şi cu vânt slab.

Pe suprafețe mari, terenul este arat cu plugul care amestecă şi încorporează bine gunoiul la adân­cimea de 25-28 cm.

Este important ca gunoiul de grajd să aibă o umiditate moderată, astfel, acesta se sfărâmă în bucăți mai mici și se distribuie uniform, iar dacă este prea umed, se lipește de agregate sau formează îngrămădiri.

În România, există unele reguli de aplicare a gunoiului de grajd. Ținând cont de faptul că perioadele cu risc mare de percolare sau scurgere din intervalul rece (toamnă-primăvară) sunt incluse în intervalul de timp în care temperatura medie a aerului este sub 5°C.

Astfel, s-a ales începutul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide data de la care temperatura medie a aerului scade sub 5°C, iar sfârşitul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide, data de la care temperatura aerului devine mai mare de 5°C.

Perioadele de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice și chimice, solide şi lichide, în funcţie de zona în care se încadrează unităţile administrativ-teritoriale (calendarul de interdicție) în România se divizează în:

Pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înființează culturi extratimpurii pentru care data semănatului este în perioada de interdicţie, se pot aplica însă îngrășăminte chimice și în perioada de interdicție în limita a maxim 50 kg N substanţă activă/ha, în funcţie de dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu respectarea condițiilor de aplicare.

Pentru culturile din sere şi solarii nu se aplică perioadele de interdicţie în condiţiile în care în interiorul acestora temperatura este mai mare de 5°C.

Detalii despre ce conține gunoiul de grajd găsiți pe acest link.

De ce nu se utilizează gunoiul de grajd proaspăt?

Gunoiul de grajd nu este recomandat a fi aplicat în stare proaspătă și în unele perioade din cauza posibilei poluări cu nutrienți.

Depozitarea gunoiului de grajd

Depozitarea gunoiului de grajd conform cerințelor se face prin amenajarea unor sisteme de depozitare. Fermierii care depozitează gunoiul de grajd la platformele comunale trebuie ca, până la transferarea gunoiului de grajd pe platformă, să-l depoziteze conform la nivelul exploatației/gospodăriei.

Livrarea gunoiului de grajd la platforma comunală trebuie să fie efectivă, în baza unui contract între un fermier și administratorul platformei comunale, iar orice altă cantitate de gunoi de grajd nelivrată la platformele comunale trebuie să fie depozitată în mod corespunzător de către fermier.

Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor organice.

Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu mai puţin de 40 UVM (unități vită mare), cerinţele minime pentru impermeabilizarea bazei locului de depozitare sunt:

 • sol tasat acoperit cu o folie de polietilenă de densitate mare sau orice altă soluție constructivă durabilă prin care se asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd.

Se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol. Fracția lichidă trebuie colectată.

Folia de polietilenă de densitate mare se acceptă doar pentru depozite ce provin de la maxim 8 UVM. Astfel, în cadrul unei exploatații de până la 40 UVM se pot realiza mai multe platforme mici de depozitare a gunoiului de grajd (de exemplu, pentru o fermă de până la 40 UVM, se pot utiliza 5 depozite ce folosesc folie de polietilenă pentru gunoiul de grajd colectat de la maxim 8 UVM fiecare).

Sistemele de depozitare și compostare a gunoiului de grajd provenit de la exploatații cu un număr de animale de peste 40 UVM, se realizează pe platformă betonată cu bazin de retenție pentru fracția lichidă sau lagună cu membrană impermeabilă ori betonată sau orice altă variantă constructivă durabilă care asigură impermeabilizarea suprafeței pe care se depozitează gunoiul de grajd.

În acest caz, se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol sau pe folii de plastic/polietilenă de densitate mare.

Rezumând, depozitarea gunoiului de grajd poate fi:

 • Depozitare pe folie de polietilenă: pentru depozite care deservesc maxim 8 UVM, de la ferme până la 40 UVM;
 • Platforme betonate, lagune betonate sau cu membrane ori alte soluții care asigură impermeabilitate durabilă: pentru depozite care deservesc mai mult de 8 UVM și pentru ferme mai mari de 40 UVM.

Depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol este INTERZISĂ în toate situațiile!

Depozitarea gunoiului de grajd față de vecini

Amplasarea depozitelor de gunoi de grajd se face cu respectarea următoarelor condiții, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare:

La cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman – în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 UVM mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci.

La cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman – în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci.

La distanţă de 50 m de cea mai apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată consumului uman – în gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la paragrafele anterioare.

Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte resurse de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996.

Depozitarea gunoiului de grajd în câmp deschis

Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd şi/sau a compostului trebuie evitată pe cât posibil, deoarece sporeşte riscul de pierdere a nutrienţilor prin scurgere la suprafaţă, infiltrare şi volatilizare, diminuându-se astfel calităţile de fertilitate şi sporind riscul de poluare.

Orice depozitare în câmp presupune, totuși, respectarea unor condiții minime prin care să se evite scurgerea nutrienților în sol sau, mai grav, direct în resurse de apă.

Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp după verificarea faptului că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând cerinţele:

 • Fermierul ce depozitează în câmp nu deține mai mult de 8 UVM;
 • Gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăştiat, pe terenul aflat în utilizare de către beneficiar;
 • Cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafaţă a terenului (maximum 170 kg N/ha/an);
 • Gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de 180 de zile și nici mai târziu de momentul începerii perioadei de interdicție (se va împrăștia înainte de începerea perioadei de interdicție);
 • Depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate în fiecare an în locaţii diferite;
 • Depozitele temporare de gunoi de grajd se amplasează în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea.

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu completările și modificările ulterioare, cu respectarea Zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă conform Anexei nr. 2 și la cel puţin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri şi acumulări de apă), drenuri deschise sau orice alt tip de dren acoperit cu materiale cu permeabilitate ridicată (nisip, pietris):

 • la cel puţin 50 m faţă de foraje hidrogeologice, puţuri sau izvoare;
 • la cel puţin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă.

La baza depozitului temporar de gunoi de grajd trebuie să fie amplasată o folie de plastic impermeabilă peste care se poate pune un strat de paie sau alte materii organice.

La limita depozitului situată la baza pantei terenului se amplasează un strat de paie. Acoperirea/încorporarea gunoiului care provine de la păsări trebuie realizată în cel mult 24 de ore după amenajarea depozitului. Este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

‹ adv ›

Gunoiul de grajd – ce trebuie să știi la fertilizarea solului

Pentru refacerea rezervei solului cu substanţe nutritive şi pentru menţinerea vieţii solului este indicată folosirea în gospodării fermiere ecologice,...

Îngrășăminte organice din plante. Cum le preparăm

Îngrășămintele din plante verzi sunt o soluție pentru fermierii care preferă metode naturale de creștere a plantelor. Aici avem...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole