Termeni și condiții de utilizare a site-ului Agrobiznes.ro

Termeni și condiții de utilizare a site-ului Agrobiznes.ro

1. Preambul

Acești Termeni și condiții de utilizare (denumiți în continuare „Termeni și condiții”) reglementează utilizarea site-ului web Agrobiznes.ro (denumit în continuare „site-ul”). Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții.

2. Definiții

În acești Termeni și condiții, următoarele termeni au următoarele semnificații:

  • „Agrobiznes.ro” înseamnă site-ul web Agrobiznes.ro, care este deținut și operat de [Jamanovator SRL].
  • „Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează site-ul.

3. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, conținutul, designul, logo-urile și mărcile comerciale, aparțin Agrobiznes.ro.

Utilizatorii nu au dreptul de a reproduce, distribui, modifica sau crea lucrări derivate din site sau orice parte a acestuia, fără permisiunea prealabilă scrisă a Agrobiznes.ro.

4. Conținutul site-ului

Agrobiznes.ro își rezervă dreptul de a edita, șterge sau adăuga conținut la site în orice moment, fără notificare prealabilă.

Agrobiznes.ro nu garantează că conținutul site-ului este corect, complet sau actualizat.

5. Utilizarea site-ului

Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul în mod responsabil și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Este interzisă utilizarea site-ului pentru următoarele scopuri:

  • încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Agrobiznes.ro sau ale terților;
  • distribuirea de materiale ilegale, ofensatoare sau discriminatorii;
  • transmiterea de viruși sau alte programe dăunătoare;
  • colectarea de date personale despre alți utilizatori.

Agrobiznes.ro își rezervă dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă acești Termeni și condiții.

6. Întreruperea accesului

Agrobiznes.ro își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la site în orice moment, fără notificare prealabilă.

7. Limitarea răspunderii

Agrobiznes.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de date, pierderea de profituri sau alte pierderi indirecte sau incidentale.

8. Modificări ale Termenilor și condițiilor

Agrobiznes.ro își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții în orice moment, fără notificare prealabilă.

9. Legislația aplicabilă

Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legislația română.

10. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni și condiții va fi soluționat de instanța judecătorească competentă din România.

11. Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de acești Termeni și condiții, vă rugăm să contactați Agrobiznes.ro la adresa de e-mail [[email protected]].

12. Dispoziții finale

Dacă o dispoziție din acești Termeni și condiții este declarată nevalidă sau inaplicabilă, dispoziția respectivă va fi înlocuită cu o dispoziție validă și aplicabilă care să reflecte cât mai bine intenția părților.

Aceste Termeni și condiții constituie întreaga înțelegere între părți și înlocuiesc orice acorduri anterioare sau contemporane, scrise sau verbale.