13.2 C
București
joi, 18 aprilie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageȘtiri AgricoleHotărârea de Guvern pentru investiții în centrele de colectare a laptelui în...

Hotărârea de Guvern pentru investiții în centrele de colectare a laptelui în zona montană – publicată în Monitorul Oficial

Hotărârea de Guvern privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanțare în cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1006 din 18.10.2022.

Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022. Plăţile aferente Programului se efectuează în intervalul 1 ianuarie 2023-29 decembrie 2023.

Bugetul alocat schemei de ajutor pentru anul 2022 este de 92.000 mii lei, echivalentul a 18.593 mii euro.

 Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor menţionaţi dacă:

 • au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piaţa, printr-o decizie a Comisiei Europene; astfel, schema de ajutor nu li se aplică atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
 • sunt consideraţi întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute la art. 3 lit. e);
 • înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie producători de lapte din zona montană, precum şi producători agricoli din zona montană;
 • să îşi desfăşoare activitatea în zona montană;
 • să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investiţiile prevăzute;
 • să nu fi primit sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziţie la noua politică agricolă comună, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile legate de investiţiile prevăzute la art. 5.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de investiţii, permisă pe acest tip de investiţie, este de 500.000 lei, din care 40% reprezintă ajutor de stat.

Schema de ajutor sprijină realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de centre de prelucrare a laptelui în zona montană, care permit condiţionarea, prelucrarea şi depozitarea în condiţii optime a laptelui şi produselor obţinute, care se încadrează în dispoziţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare.

Cererea de finanţare este însoţită de următoarele documente:

 • copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 • copie a formularului integral al Registrului agricol;
 • adeverinţă de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit privind numărul de animale deţinute şi documentul emis de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin care se certifică înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie comercială de tip A;
 • copia documentelor de proprietate sau folosinţă a terenului;
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a solicitantului;
 • copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activităţii pentru care solicită finanţarea şi faptul că nu se află în procedură de insolvenţă/lichidare/dizolvare;
 • dovada existenţei unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcţia, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini;
 • împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 • aviz de recunoaştere emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;
 • studiu de fezabilitate pentru investiţiile de la art. 5 alin. (1), (9) şi (15) care prevăd construcţii.

În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare, ANZM solicită documente sau informaţii suplimentare, prin transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail a solicitantului, indicată în cererea de finanţare.

Clarificările solicitate se transmit electronic către ANZM în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a mesajului electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii lui.

Primirea clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau lipsa transmiterii lor conduce la respingerea cererii de finanţare, iar ANZM transmite solicitantului decizia de respingere a cererii de finanţare, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Lactalis a anunțat că vânzările au crescut cu 4,3% în 2023, dar profitul a rămas scăzut

Lactalis, cel mai mare producător mondial de lactate, a...
‹ adv ›

Radu Puiu, XTB: Prețurile ouălor continuă să fie ridicate pentru români

Perioada Sărbătorii de Paște este unul dintre cele două evenimente importante din perspectivă religioasă ce pot reprezenta și catalizatori...

Pintea: Peste 2,39 miliarde de euro au intrat în conturile fermierilor, până astăzi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a virat în conturile fermierilor peste 2,39 miliarde de euro, începând...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole