22.8 C
București
luni, 20 mai, 2024

-

‹ adv ›
HomepageȘtiri AgricoleMăsuri de sprijin și ajutoare derulate de către APIA

Măsuri de sprijin și ajutoare derulate de către APIA

Conform unui sondaj realizat de către UE, la care au participat peste 2 000 de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, tinerii fermieri, dar și fermierii cu experiență întâmpină dificultăți în a-și acoperi cheltuielile în caz de secetă sau alte dezastre naturale, au nevoie de mai mult sprijin financiar și de acces la credite.

Problema este lipsa unor măsuri de sprijin financiar suficient pentru a-și acoperi pierderile survenite în urma unor evenimente neașteptate.

Sectorul agricol prezintă un risc inerent și, prin urmare, fermierii trebuie să găsească strategii pentru a face față pierderilor în urma fenomenelor climatice sau a bolilor animalelor și ale plantelor, precum și pentru a face față volatilității prețurilor.

În acest sens, se cunoaște că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) oferă ajutoare financiare și alte măsuri de sprijin oferite anual pentru fermierii.

Mai jos, vom detalia lista de acte necesare și factorii de eligibilitate pentru fermierul care are nevoie de accesarea unor fonduri de sprijin prin cadrul instituției APIA.

Ce este cererea unică de plată?

„Cererea unică de plată” este cererea de ajutor sau de sprijin, dupa caz,  pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Fermierii depun o singură cerere unică de plată chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Cine sunt beneficiarii subvenţiilor?

Conform art. 7 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) sunt fermierii activi persoane fizice sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

Care este mărimea exploataţiei pentru a beneficia de subvenţii?

Fermierii trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale.

Pentru  legume cultivate în sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha.

Care sunt condiţiile generale de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească un fermier pentru a primi subvenţie pentru agricultură?

Conform art. 8 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la fermierii trebuie:

 • să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
 • să depună cerere unică de plată în termen;
 • fermierii persoane fizice care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată au primit plăţi directe de peste 5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
 • fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3);
 • să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1), în sensul prevederilor art.72 alin.(2) din Reg. (UE) nr.1306/20133, potrivit cărora fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar;
 • să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
 • persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 • să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor sau efectivele de animale;
 • să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
 • să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
 • să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de către APIA în termenele stabilite de aceasta;
 • să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelei/parcelelor învecinate;
 • să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate şi să utilizeze datele cadastrale disponibile.

APIA atrage atenția că orice cerere depusă după data de 11 iunie este considerată inadmisibilă. În consecință, beneficiarul nu va primi niciun fel de plată sau de sprijin.

În perioada 01 martie – 4 iunie 2021, la APIA a fost depus un număr de 813.489 cereri pentru o suprafață de 9.921.536 ha.

Etapele parcurse de cererile de plată după depunerea acestora, în anul 2021, sunt următoarele:

1 iunie – 9 iulie – controlul administrativ, controalele preliminare și eșantionarea pentru controlul pe teren;

12 iulie – 15 octombrie – controlul la fața locului;

18 octombrie – 30 noiembrie – plata avansului;

2 decembrie – 30 iunie 2022 – plata finală.

Bibliografie: apia.org.ro

Sursa foto: capital.ro

 • Citește despre ->
 • APIA
‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

APIA primeşte cereri de plată pentru prima împădurire

Fermierii care vor să beneficieze de schema de ajutor...
‹ adv ›

Plăţi de peste 80 milioane euro realizate de APIA şi AFIR în ultimele trei zile

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) au efectuat plăţi de...

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii din cadrul Campaniei 2024

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de astăzi, 09 mai 2024, eliberează adeverințe pentru...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole