19.7 C
București
vineri, 9 iunie, 2023

-

‹ adv ›
HomepageȘtiriModificări la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

Modificări la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

Ordinul nr. 299/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar este în vigoare de la 10 octombrie 2022.

Potrivit Legestart.ro, dacă până acum scoaterea definitivă sau temporară, după caz, din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aproba:

 •  prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha inclusiv;
 •   prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole în suprafaţă de până la 100 ha inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte 100 ha, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Acum, soaterea definitivă sau temporară, după caz, din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aprobă şi „prin decizia directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole cu suprafeţe de peste 1 ha şi până la maximum 50 ha, necesare pentru amplasarea obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din lege, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, aşa cum prevede alineatul nou introdus.

Sunt noutăţi şi în ceea ce priveşte documentaţia necesară aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.

Extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, trebuie să fie eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei, precum şi planul topografic pe care sunt evidenţiate suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepţionat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii. 

De asemenea, va mai fi nevoie de următoarele documentaţii:

 • avizul tehnic pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, prin filialele teritoriale, pentru obiectivele de investiţie;
 • certificatul de urbanism pentru intrarea în legalitate, însoţit de planul de încadrare în zonă, pentru obiectivele de investiţie;
 • documentul justificativ privind realizarea obiectivului în condiţiile prevăzute la art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru obiectivele de investiţie;
 • alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz.

În situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligaţia de a achita jumătate din tariful prevăzut în anexa nr.1 la lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 92 alin. (6) din lege.

Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentaţiei prevăzute, completată cu următoarele documente:

 1. actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat;
 2. copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;
 3. memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol.
 4. acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul aparţine domeniului public/privat al statului, în original;
 5. extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei, precum şi planul topografic pe care sunt evidenţiate suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepţionat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 6. certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă.

De asemenea, ordinul aduce noutăţi privind emiterea avizului emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi emiterea deciziei privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol, pentru întreaga suprafaţă a terenurilor agricole.

Discută cu fermierii în grupurile Agrobiznes pe WhatsApp ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Satu Mare: Incendiu la o fermă de bovine – 60 de vaci salvate

Un incendiu a avut loc în noaptea de joi...
‹ adv ›

Tulcea: Cel puţin 30 de hectare de culturi agricole, afectate de breşa din digul Carasuhat

Aproape 40 de hectare de teren cu diferite culturi agricole au fost inundate joi după ce s-a rupt digul...

ANSVSA: Amenzi de peste 1,24 mln lei în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi de peste 1,24 milioane de lei în urma controalelor realizate la nivel naţional, în...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole