10.4 C
București
marți, 23 aprilie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageȘtiri AgricoleAjutor de stat pentru instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile...

Ajutor de stat pentru instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Ordinul nr. 2765/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile în vederea comercializării este în vigoare de la 11 octombrie 2022. 

În baza prezentei scheme, ajutoarele de stat sunt acordate sub condiţia suspensivă de compatibilizare cu prevederile modificărilor aduse Regulamentului UE de exceptare pe categorii de ajutor de stat, imediat după intrarea acestora în vigoare.

În situaţia neîndeplinirii condiţiei suspensive, contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii încetează de plin drept. De asemenea, Aajutoarele de stat nu pot fi plătite până la realizarea condiţiei suspensive.

Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, precum şi cu prevederile Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020.

Sprijinul financiar este acordat autorităţilor publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile de energie (SRE), cu excepţia biomasei, în vederea comercializării.

Schema de ajutor de stat se adresează unităţilor administrativ-teritoriale, cu condiţia depunerii la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a unei cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului, şi a semnării ulterioare a unui contract de finanţare.

Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni investiţii în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile (cu excepţia biomasei), destinată comercializării.

În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz.

Se aplică atât instalaţiilor noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie, cât şi reabilitării unor instalaţii existente. Nu se acordă finanţare pentru instalaţiile de cogenerare/trigenerare.

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu şi în parteneriat. Aceştia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022;

b) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanţei, a unui furnizor de ajutor de stat/administrator sau a Consiliului Concurenţei prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

c) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv către bugetele locale;

d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

e) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

f) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

g) reprezentantul legal al solicitantului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:

(i) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;

(ii) se află în situaţia de a induce grav în eroare autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul apelului de proiecte derulat în baza prezentei scheme de ajutor de stat sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare în cadrul altor programe cu finanţare europeană/naţională;

(iii) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentei scheme de ajutor de stat sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanţare europeană/naţională.

Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:

a) proiectul este implementat pe teritoriul României;

b) proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe investiţii eligibile din categoriile definite la art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, respectiv investiţii în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile destinată comercializării;

c) categoriile de cheltuieli eligibile sunt menţionate la art. 25 lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022, respectiv:

– cheltuieli privind dotări pentru obţinerea de energie din surse regenerabile;

– cheltuieli privind realizarea, achiziţionarea, modernizarea de capacităţi de producţie noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanţare, pentru obţinerea de energie din surse regenerabile;

– cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic naţional.

Pot fi finanţate doar investiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b). Cheltuielile eligibile ce pot fi finanţate sunt determinate în conformitate cu art. 19.

Pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, beneficiarul nu a mai obţinut finanţare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

Beneficiarul face dovada „efectului stimulativ”, cu luarea în considerare a principiului „demarării lucrărilor”, aşa cum acestea sunt definite la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b). Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanţare.

Proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa a fost pus în funcțiune în Germania

Compania Hansainvest Real Assets și dezvoltatorul Move On Energy...
‹ adv ›

Acord între PPC şi Mytilineos pentru dezvoltarea unui portofoliu solar de 2.000 MW în 4 ţări, inclusiv România

PPC Group şi Mytilineos Energy & Metals au semnat un acord cadru de cooperare (CFA) pentru a dezvolta şi...

Germania: Producţia de energie eoliană a crescut semnificativ în 2023

Numărul turbinelor eoliene noi din Germania a crescut semnificativ în 2023, înregistrând un avans de aproape 50% faţă de...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole