joi, 6 octombrie, 2022
17.9 C
București

-

HomepageȘtiriModificarea ordinului privind aplicarea măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole

Modificarea ordinului privind aplicarea măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite prezentul ordin: Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 și 1079 bis din data de 20 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La punctul 1, subpunctul 1.12. se modifică și va avea următorul cuprins:
    1.12. solicitanții sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, definiți conform
    art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE)
    2015/560 al Comisiei, care exploatează suprafeţe de viţă-de-vie înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole;
  2. La punctul 2, după subpunctul 2.6.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.6.5, cu următorul cuprins:
    2.6.5. Prevederile subpunctului 2.6.3 se aplică programelor de restructurare/reconversie aprobate în cursul exercițiului financiar 2022 potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2026 al Comisiei din 13 septembrie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce privește anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieței în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 și perioada lor de aplicare.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, termenul limită pentru implementarea integrală de către beneficiari a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole aferente Programului Național de Sprijin 2019-2023 este 31 iulie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăților de către APIA se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv.

Instituțiile și cetățenii interesați de programele de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole pot consulta proiectul de ORDIN integral pe site-ul MADR și pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:[email protected].

Elena Balamatiuc
Elena Balamatiuc
Staff Editor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recomandate

Spalierul la mur și zmeur. Materiale necesare la un hectar

Plantele de zmeur (Rubus idaeus) și mur (Rubus fruticosus)...

Utilaje de încărcare a cerealelor în silobag – top recomandate de Grain Bags

În funcție de materia primă pe care dorești să o depozitezi, ai la dispoziție mai multe utilaje de încărcare...

Fertilizarea foliară – avantajele realizării

Prin fertilizare se urmăreşte completarea nevoilor plantelor de substanţe nutritive care nu se află în sol, în cantităţi suplimentare, sub formă...

Autorizații pentru tratamentul semințelor de floarea soarelui și porumb cu neonicotinoide – aprobate

Potrivit informațiilor publicate recent de către Autoritatea Națională Fitosanitară din România, pentru anul 2022 au fost emise mai multe...
‹ adv ›

Comentarii recente

Top Recomandate