20.2 C
București
luni, 17 iunie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageArticoleCum se înregistrează un producător în agricultura ecologică

Cum se înregistrează un producător în agricultura ecologică

Înregistrarea activităților de producție, procesare, import, export, depozitare, distribuire, comercializare în agricultura ecologică este reglementată prin Ordinul MADR nr. 1253/2013 cu modificările și completările ulterioare

Astfel, pentru a deveni un producător ecologic, este necesară parcurgerea mai multor pași:

 • încheierea contractului cu Organismul de control (OC) aprobat pe teritoriul României. Lista organismelor de control aprobate pe teritoriul României, este postată pe site-ul www.madr.ro, la secțiunea Agricultură, subsecțiunea Agricultură ecologică.
 • depunerea Fişei de înregistrare la DAJ (anexele nr. 1-7), însoțită de Contractul încheiat între operator şi organismul de control și Declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică (anexa nr. 9). Operatorii care au puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fișa de înregistrare la DAJ/EM pe raza judeţului în care au sediul social/domiciliul, iar în fişa de înregistrare se menţionează toate punctele de lucru, din toate judeţele.
 • Fişa de înregistrare aprobată/vizată de DAJ este înapoiată, în original, operatorului în cauză, iar o copie se păstrează la DAJ.
 • DAJ/EM transmite o copie a fișei de înregistrare, în format electronic, organismului de control cu care operatorul are încheiat contract.

Conversia în agricultura ecologică

Pentru ca un producător să devină certificat ecologic, terenurile sau mijloacele de producere trebuie să treacă o perioadă de conversie.

Despre cum vă puteți înregistra ca producător ecologic, găsiți informații mai jos, iar în acest capitol vom descrie câteva aspecte ce țin de conversia în agricultura ecologică.

Conversia – înseamnă trecerea de la agricultura convențională la agricultura ecologică într-o perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția ecologică.

Conversia unui teren agricol începe odată cu înregistrarea operatorului la DAJ/EM (data aprobării fișei de înregistrare) și data la care practicile devin conforme cu regulile de producție ecologică.

Furaje în conversie – înseamnă hrana pentru animale obţinută în perioada de conversie la producţia ecologică, cu excepţia celor recoltate în termen de 12 luni de la începutul perioadei de conversie (primul an de conversie).

Conversia unui animal începe cu data la care operatorul își înregistrează activitatea de creștere a animalelor la DAJ/EM (data aprobării fișei de înregistrare) și data la care respectă condiţiile de creștere în sistem ecologic (în ceea ce privește adăpostul, alimentația, profilaxia).

ATENTIE! NU poate fi recunoscută retroactiv perioada de conversie a animalelor.
Conversia animalelor se poate realiza simultan cu conversia terenurilor sau nesimultan.

Cum vă puteți înregistra ca operator în agricultura ecologică

În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la MADR, prin entităţile mandatate (DAJ, asociații legal constituite) prin completarea fișei de înregistrare.

Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ intern/intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie.

De asemenea, îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar acordat prin Măsura 11 – agricultură ecologică, aplicabilă pe terenurile agricole, finanţată prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului/utilizatorului final sunt eliberați de la obligația privind înregistrarea, cu condiţia să-şi declare activitatea la DAJ/EM*.

Vezi aici și Miere bio – prin ce se deosebește de cea convențională, cine poate utiliza termenul.

Operatorii în agricultura ecologică se pot înregistra la DAJ prin 2 metode:

 • personal, prin depunerea documentelor în format fizic, prin transmiterea acestora în format electronic sau prin transmiterea documentelor prin poștă sau fax;
 • prin asociaţiile profesionale legal constituite, care îndeplinesc condiţiile privind vechimea în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani și deţinerea de filiale/sucursale/asociaţii judeţene, în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă.

Există mai multe entități mandatate care vă pot ajuta:

 • Direcţiile pentru agricultură judeţene (DAJ) – primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite, în vederea avizării şi aprobării;
 • Asociaţiile profesionale legal – constituite, care îndeplinesc condiţiile privind vechimea (minimum 5 ani) și deţinerea de filiale/sucursale/asociaţii judeţene, la solicitarea scrisă a operatorilor – întocmesc fişele de înregistrare (anexele nr. 1-7), verifică conformitatea datelor, semnează şi ştampilează în numele acestora şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;
 • Organismele de inspecţie şi certificare – verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică.

Organisme de control și certificare în agricultura ecologică

Pe teritoriul României activează 13 organisme de control (OC) în domeniul agriculturii ecologice, aprobate de MADR în baza art. 2-5 din Ordinul MADR nr. 895/2016 și art. 27 din Reg (CE) nr. 834/2007.

 1. SC ECOCERT SRL RO-ECO-007
 2. S.C. ECOINSPECT SRL RO-ECO-008
 3. BIOS SRL ITALIA – SUCURSALA ROMÂNIA RO-ECO-009
 4. AGROECO R.F. GÖDERZ GMBH GERMANIA – SUC. ROMÂNIA RO-ECO-015
 5. BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCURSALA ROMÂNIA RO-ECO-016
 6. AUSTRIA BIO GARANTIE S.R.L. – SUCURSALA ROMÂNIA RO-ECO-018
 7. CERTROM SRL RO-ECO-021
 8. SC ECOROISCERT SRL RO-ECO-022
 9. MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE RO-ECO-023
 10. CERES ORGANIC CERT SRL RO-ECO-024
 11. BIOCERT TRADIȚIONAL SRL RO-ECO-025
 12. SC SRAC CERT SRL RO-ECO-026
 13. SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL RO-ECO-027

Cum un producător se poate retrage din sistemul de agricultură ecologică

În cazul în care operatorul se retrage din propria inițiativă din sistemul „ae”, acesta este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.

 • DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile lucrătoare, o copie a notificării de retragere a operatorului din sistemul de agricultură ecologică organismului de inspecţie şi certificare cu care operatorul respectiv a avut contract.
 • Dacă un operator a fost exclus de către OC din sistemul „ae”, pentru neconformități majore datorate unor fraude, acesta nu mai poate să depună o nouă fișă de înregistrare la DAJ/EM, decât după 5 ani de la excludere.
 • Pentru obţinerea și menţinerea certificării producţiei ecologice, fiecare operator în agricultura ecologică este supus unei evaluări complete a activităţii, conform contractului de inspecție și certificare încheiat cu organismul de control, în toate locaţiile ce îi aparțin (inclusiv sectorul convenţional, dacă este cazul).

Suplimentar, găsiți mai jos informații despre cum puteți modifica fișa de înregistrare în agricultura ecologică:

Modificarea fișei de înregistrare

Operatorii pot aduce modificări la fişa de înregistrare, prin completarea și depunerea la DAJ a Declaraţiei pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică (anexa nr. 13).

Modificarea fişei de înregistrare se poate face în următoarele situaţii:

 • operatorul are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum şi fişa de înregistrare iniţială se depun la noul OC, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR;
 • rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu dovada rezilierii) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;
 • schimbarea formei de organizare;
 • schimbarea numelui, urmare a schimbării denumirii exploataţiei, fără modificarea CUI sau cu modificarea CUI;
 • schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) – în cazul persoanelor juridice;
 • schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei (sediul social);
 • cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale: decesul fermierului;
 • incapacitatea profesională de lungă durată;
 • o catastrofă naturală gravă care afectează suprafeţele agricole/piscicole;
 • distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole;
 • o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul sau stocul de pește;
 • constatarea de către organismul de control, cu care operatorul are încheiat contract, a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar, faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;

Modificarea fișei de înregistrare II

Modificarea fişei de înregistrare se poate face în următoarele situaţii:

 • Transferul total a activităţii cu profil ecologic;
 • Transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului – producţie vegetală, animală sau piscicolă;
 • Modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a comercianţilor, modificarea statusului parcelei, erori materiale;
 • Declaraţia pe propria răspundere pentru modificarea fișei de înregistrare (anexa 13) se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea situaţiilor prevăzute mai sus;
 • DAJ/EM va transmite în copie (anexa 13) organismului de control cu care are încheiat contract operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii (anexei 13) la DAJ/EM.

Pentru toate aceste modificări, operatorul va prezenta la DAJ/EM documente justificative!

Citește și despre Conversia terenurilor în agricultura ecologică. Cum se face.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Sectorul producţiei ecologice se numără printre cele mai dinamice domenii din UE şi din România

Sectorul producţiei ecologice se numără printre cele mai dinamice...
‹ adv ›

Agricultura ecologică în România: Evoluția sectorului

Suprafața cultivată în sistemul ecologic se apropie de pragul de 7% din toată suprafața agricolă a țării. Numărul producătorilor...

Îngrășăminte verzi pentru grădină – 6 culturi semănate primăvara pentru a „hrăni” solul

Îngrășămintele verzi au un rol important de a îmbogăți solul cu azot și contribui la formarea materiei organice, deoarece...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole