30.1 C
București
joi, 20 iunie, 2024

-

‹ adv ›
HomepageȘtiri AgricoleCE a adoptat noi norme pentru sectoarele agricol şi forestier şi pentru...

CE a adoptat noi norme pentru sectoarele agricol şi forestier şi pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii

Comisia Europeană a adoptat miercuri norme revizuite privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol şi forestier şi pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Normele revizuite aliniază ajutoarele de stat la priorităţile strategice ale UE, în special politica agricolă comună (PAC), politica comună în domeniul pescuitului (PCP) şi Pactul verde european.

Comisia a decis, de asemenea, să prelungească cu un an valabilitatea Regulamentului privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului.

Noile norme privind ajutoarele de stat care fac parte din pachetul adoptat miercuri sunt: versiunile revizuite ale Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul agricol (ABER) şi Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul pescuitului (FIBER), care declară anumite categorii de ajutoare de stat drept compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat şi le scutesc de obligaţia de notificare prealabilă a Comisiei şi de aprobare de către aceasta, dacă ajutoarele respective îndeplinesc anumite condiţii.

Acest lucru le permite statelor membre să acorde rapid ajutoare dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii care limitează denaturarea concurenţei pe piaţa unică.

Normele prevăzute în ABER şi FIBER sunt complementare celor prevăzute în orientările aplicabile sectoarelor agricol şi forestier şi sectorului pescuitului, care stabilesc condiţiile în care Comisia evaluează dacă măsurile de ajutor de stat care nu beneficiază de o exceptare pe categorii sunt compatibile cu piaţa unică.

De asemenea, au fost adoptate noile Orientări privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale („Orientările pentru sectorul agricol”) şi noile Orientări pentru ajutoarele de stat în sectorul pescuitului şi acvaculturii („Orientările pentru sectorul pescuitului”), care reflectă experienţa recentă a Comisiei, precum şi priorităţile strategice actuale ale UE, în special politica agricolă comună (PAC), Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (FEAMPA) şi Pactul verde european, precum şi Strategia „De la fermă la consumator” şi Strategia privind biodiversitatea.

Versiunile revizuite ale ABER şi FIBER şi Orientările pentru sectorul agricol se vor aplica de la 1 ianuarie 2023. Orientările pentru sectorul pescuitului, care au fost aprobate miercuri de Comisie, se vor aplica de îndată ce vor fi disponibile toate versiunile lingvistice.

Între timp, continuă să se aplice Orientările pentru sectorul pescuitului din 2015, în versiunea lor modificată din 2018.

Comisia a decis, totodată, să prelungească până la 31 decembrie 2023 valabilitatea Regulamentului privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului [Regulamentul (UE) nr. 717/2014], care deocamdată este în vigoare până la 31 decembrie 2022.

În urma cererilor exprimate de către mai multe părţi interesate şi state membre în cursul consultărilor, această prelungire îi va permite Comisiei să îşi finalizeze procesul de revizuire, inclusiv analiza în curs a oportunităţii de a exclude prelucrarea şi comercializarea produselor provenite din pescuit şi din acvacultură din Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului şi de a le include în Regulamentul general privind ajutoarele de minimis.

Acest regulament prevede plafoane mai ridicate decât Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului. Prelucrarea şi comercializarea produselor agricole intră deja sub incidenţa Regulamentului general privind ajutoarele de minimis.

Regulamentele privind ajutoarele de minimis scutesc ajutoarele cu valoare redusă de controlul ajutoarelor de stat, deoarece se consideră că acestea nu au niciun impact asupra concurenţei şi a schimburilor comerciale de pe piaţa unică.

În consecinţă, ajutoarele de minimis pot fi acordate fără notificarea prealabilă a Comisiei şi fără aprobarea de către aceasta. La anul se va adopta o modificare finală a Regulamentului privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului.

Principalele modificări aduse ABER şi FIBER includ o extindere semnificativă a domeniului de aplicare al măsurilor care beneficiază de exceptarea pe categorii, mai precis: noi categorii de măsuri care beneficiază de exceptarea pe categorii, cum ar fi ajutoarele pentru prevenirea sau compensarea daunelor provocate de animale protejate, ajutoarele în favoarea angajamentelor de management de mediu, ajutoarele pentru cooperare în sectoarele agricol şi forestier sau ajutoarele pentru prevenirea ori repararea daunelor provocate de fenomene climatice nefavorabile în sectorul pescuitului şi al acvaculturii.

De asemenea, sunt măsuri adaptate care beneficiază de exceptarea pe categorii pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii menite să promoveze dezvoltarea zonelor rurale la scară locală, un nou plafon pentru proiectele grupurilor operaţionale din cadrul Parteneriatului european pentru inovare care vizează inovaţii în sectorul agricol şi în zonele rurale. Proiectele cu o valoare mai mică de 500.0000 de euro sau de până la două milioane de euro pe întreprindere beneficiază în prezent de exceptarea pe categorii.

Pe baza experienţei dobândite de Comisie, aproximativ 50% din cazurile care făceau anterior obiectul notificării beneficiază de exceptarea pe categorii în temeiul noilor norme.

Orientările revizuite pentru sectorul agricol introduc următoarele modificări principale: o procedură nouă, simplificată, de autorizare a ajutoarelor de stat pentru măsurile cofinanţate în cadrul PAC, un domeniu de aplicare extins al măsurilor care vizează bolile animalelor şi organismele dăunătoare plantelor, permiţând acordarea de ajutoare pentru combaterea bolilor emergente ale animalelor şi a anumitor specii alogene invazive şi noi stimulente pentru ca fermierii să îşi asume angajamente în cadrul unor scheme care prevăd respectarea unor standarde de mediu mai stricte decât cele prevăzute de lege.

Orientările revizuite pentru sectorul pescuitului introduc următoarele modificări principale: un domeniu de aplicare extins al măsurilor care vizează bolile animalelor în acvacultură, permiţând acordarea de ajutoare pentru combaterea bolilor emergente ale animalelor şi a anumitor specii alogene invazive, introducerea unor noi categorii de ajutoare, cum ar fi ajutoarele pentru flote, măsurile pentru încetarea activităţii (în conformitate cu FEAMPA) şi ajutoarele pentru investiţii în echipamente care contribuie la siguranţa navelor de pescuit în regiunile ultraperiferice ale Uniunii. Totodată, menţionăm că este improbabil ca măsurile de sporire a capacităţii să fie aprobate.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Comisia Europeană a aprobat preluarea Alpha Bank România de către UniCredit

Comisia Europeană a aprobat miercuri, în temeiul regulamentului UE...
‹ adv ›

Bruxelles-ul aşteaptă observaţii cu privire la un proiect de modificare a normelor privind ajutoarele de minimis pentru sectorul agricol

Comisia Europeană a lansat, vineri, o consultare publică prin care invită toate părţile interesate să îi trimită observaţii cu...

CE susţine că sunt necesare mai multe eforturi pentru un sector al pescuitului rezilient şi sustenabil

Sustenabilitatea generală a activităţilor de pescuit din UE continuă să se îmbunătăţească treptat şi mai puţine stocuri sunt pescuite...
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole