11.1 C
București
miercuri, 17 aprilie, 2024

-

HomepageAdvHolde Agri Invest raportează o scădere de 18% a cifrei de afaceri,...

Holde Agri Invest raportează o scădere de 18% a cifrei de afaceri, în anul 2023

În anul 2023 cifra de afaceri consolidată a grupului Holde a scăzut cu 18% față de perioada
corespondentă a anului trecut, pana la nivelul de 97,0 milioane RON (2022: 118,2 milioane RON).

Această evoluție a fost determinată în principal de scăderea în medie la jumătate a cotațiilor produselor agricole pe piețele internaționale, realitate ce a anulat avantajele exploatării unei suprafețe mai mari și creșterea producțiilor comercializate.

Un alt impact negativ a fost determinat și de scăderea prețurilor inputurilor aferente producției în curs comparativ cu perioada similara a anului precedent.

Veniturile totale au inclus 61,5 milioane RON din vânzarea de produse agricole și mărfuri, în scădere cu 27% față de perioada similară a anului anterior (83,8 milioane RON).

Veniturile din producția în curs reprezentând înființarea de culturi noi aferente anului 2023-2024 au scăzut până la un nivel de 6,3 milioane RON (2022: 13,7 milioane RON, -54%) din cauza scăderii prețurilor pe piețele internaționale, evoluție parțial amortizată de creșterea suprafeței aflată în exploatare.

Veniturile din subvenții de exploatare de 19,2 milioane RON (2022: 13,3 milioane RON, +43%) au crescut ca urmare a extinderii suprafețelor operate și a creșterii valorii subvenției per hectar la culturile de toamnă.

Veniturile din vânzarea activelor au crescut cu 40% până la 4,2 milioane RON (2022: 3,0 milioane RON) ca urmare a intensificării procesului de valorificare a parcului de utilaje asociat achiziției de noi ferme.

Veniturile obținute s-au situat cu 19% previziunile bugetare, deficitul cantitativ al producției obținute (-9%) fiind suplimentat de evoluția sub așteptări a prețurilor de valorificare a cerealelor pe piețele internaționale (-11%), înregistrându-se deviații pozitive la culturile de plante tehnice (sfeclă, cartof) și la culturile organice de mazăre si grâu, și deviații negative semnificative la culturile mari convenționale.

Suprafața totală exploatată pe parcursul anului 2023 a fost de 13.725 hectare (2022: 12.300 hectare, +11,5%), din care 1.922 hectare în regim ecologic (2022: 2.005 hectare) în cele 5 nuclee: Roșiori, Frumușani, Videle, Conțești și Salcia (nou nucleu aflat în prezent în formare).

Grupul a obținut o producție totală de 56.550 tone (2022: 43.063 tone, +31,3%), din care 3.907 tone din culturi bio (2022: 2.318 tone, +68,5%).

Comparativ cu randamentele la hectar obținute în anul agricol anterior, în ceea ce privește culturile convenționale, nucleele Roșiori și Frumușani au obținut rezultate inferioare, în special la culturile de primăvara, în timp ce nucleele Videle și Conțești au obținut rezultate ușor peste mediile bugetate, în special la culturile de toamnă.

În ceea ce privește culturile organice, au înregistrat în acest an agricol cea mai mare producție totală din istoria grupului Holde, cu randamente excelente, în special la culturile de grâu.

Producțiile obținute au fost influențate în mod negativ de condițiile meteorologice adverse (lipsa precipitațiilor), cu impact major asupra culturilor convenționale de porumb și floare.

Până la data de referință a fost valorificată în procent volumetric aproximativ 93% din recolta anului agricol 2022-2023, stocurile de produse finite existente la data de referință fiind legate de producțiile de culturi organice.

Veniturile din subvențiile aferente anului agricol au înregistrat un nivel cu 27% peste
previziunile bugetare, datorat atât creșterii suprafețelor exploatate, cât și a despăgubirilor primite în cursul anului.

Creșterea cheltuielilor de exploatare în valoare de 127,1 milioane de RON (2022: 120,6 milioane RON, +5%) a fost în principal determinată de creșterea cu 27% a cheltuielilor cu inputurile necesare atât formării recoltelor anului agricol deja valorificate (semințe, motorină, fertilizări, tratamente), cât și lucrărilor inițiale pentru culturile anului agricol 2023-24, până la 60,9 milioane RON (2022: 49,4 milioane RON).

Principalii factori determinați în acest sens au fost extinderea suprafețelor exploatate și creșterea prețurilor unitare ale acestora din toamna anului trecut datorate cotațiilor internaționale ale petrolului și gazului natural.

Cheltuielile cu inputurile agricole au fost cu 36% mai mari față de previziunile bugetare.
Cheltuielile cu arenda aferentă suprafețelor exploatate în acest regim au scăzut cu 12% până la 12,2 milioane RON (2022: 13,9 milioane RON), diferența explicată prin alinierea acestora la cotațiile de valorificare a culturilor realizate în care sunt acestea efectiv calculate, în linie cu cotațiile internaționale, precum și de scadențarul diferit de plată a acestora.

Acestea s-au situat cu 18% sub previziunile bugetare. Cheltuielile cu personalul în valoare de 15,2 milioane RON (2022: 11,4 milioane RON, +33%) au reflectat 13 creșterea numărului de angajați în urma achizițiilor de noi ferme, precum și creșterea remunerației acestora, depășind cu 4,2% prevederile bugetare.

Alte cheltuieli de exploatare au înregistrat o scădere de 7% comparativ cu anul anterior până la un nivel de 19,7 milioane RON (2022: 21,2 milioane RON), incluzând în principal cheltuieli cu reparații utilaje, cheltuieli cu activele vândute, consultanță juridică și financiară și comisioane bancare și leasing.

Această categorie de cheltuieli a depășit cu 22,4% prevederile bugetare, evoluție cauzată în principal de creșterea complexității activității Grupului, dar și de presiunile inflaționiste.

Cheltuielile cu indemnizațiile aferente membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 0,7 milioane RON au înlocuit cheltuielile aferente contractului de management aflat în vigoare înregistrate în perioada similară a anului precedent, comparația acestora fiind nerelevantă (2022: 1,4 milioane RON).

Indicatorul EBITDA a înregistrat o scădere de 133% față de perioada corespondentă a anului trecut, ajungând la o pierdere de 5,3 milioane RON (2022: 15,8 milioane RON), impact determinat de efectul de foarfecă produs de creșterea costurilor cu inputurile agricole și scăderea dramatică a prețurilor de valorificare a producției realizate.

Marja EBITDA realizată a fost de -5%, comparativ cu nivelul de +13% înregistrat în perioada comparativă a anului trecut.

Deviația marjei EBITDA față de previziunile bugetare de 22% s-a datorat atât preturilor sub așteptări de valorificare a producției, cât și creșterii costurilor directe cu formarea culturilor.

Din perspectiva suprafeței operate, EBITDA a înregistrat o valoare de – 386 RON/ha în 2023, comparativ cu nivelul de 1.288 RON/ha înregistrat în anul anterior.

Cheltuielile cu amortizările și deprecierea activelor au crescut cu 25% față de perioada corespondentă a anului anterior până la 15,2 milioane RON (2022: 11,4 milioane RON), fiind influențate în principal de creșterea deprecierii parcului de utilaje ca urmare a investițiilor efectuate, dar și de creșterea amortizării drepturilor de utilizare a suprafețelor exploatate în regim de arendă în conformitate cu standardele contabile naționale.

Pierderea operațională înregistrată de 30,0 milioane RON reprezintă o pierdere de 2,188 RON/ha. Câștigul financiar de +1,7 milioane RON (2022: +1,7 milioane RON) include cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare pentru achiziții și capitalul de lucru, dobânzi aferente contractelor de leasing financiar și diferențe de curs valutar și alte comisioane aferente activității de finanțare.

Evoluția cheltuielilor financiare reflectă atât necesarul suplimentar de finanțare a flotei de utilaje și a capitalului de lucru datorat operării unor suprafețe suplimentare și creșterii costurilor inputurilor agricole, cât și creșterea generalizată a costurilor de finanțare în cursul anului.

Veniturile financiare mai mari cu 51% față de anul anterior constituite în principal din reduceri comerciale obținute pentru plata la termen a inputurilor aferente anului agricol 2022-2023 au determinat obținerea unui rezultat financiar pozitiv.

Pierderea brută înregistrată la data de referință a fost de 28,3 milioane RON (2022: pierdere bruta de 0,7 milioane RON), iar impozitul pe profit este mai mic cu 88% decât cel aferent anului precedent a fost determinat de profitabilitatea semnificativ mai redusă înregistrată la nivelul fiecărei filiale a grupului Holde.

Pierderea netă de 28,4 milioane RON (2022: pierdere neta de 2,0 milioane RON) reprezintă o
medie de 2.076 RON/ha.

Active și pasive

Activele totale au crescut cu 25% comparativ cu sfârșitului anului anterior ajungând la 305,4 milioane RON. Activele corporale au crescut cu 25,9 milioane RON ca urmare a investițiilor în reînnoirea flotei de mașini și utilaje, a creșterii imobilizărilor comerciale (recunoașterea contractelor de arenda încheiate de Holde în fondul comercial conform standardelor contabile locale), precum și a investițiilor în extinderea capacității de însilozare ale grupului.

Imobilizările financiare în valoare de 11,9 milioane RON au crescut față de începutul anului ca urmare a înregistrării achizițiilor de ferme noi în nucleele Contești și Salcia.

Activele circulante au crescut cu 46% față de începutul anului, ajungând la 97,8 milioane RON pe fondul scalarii suprafeței aflată în exploatare. Stocurile au crescut la 54,3 milioane RON (2022: 45,2 milioane RON, +20%) reprezentând în principal producția nevândută a anului agricol curent și precedent (11.0 milioane RON) și producția în curs pentru anul agricol 2023-2024 (23.9 milioane RON) și stocurile de semințe, motorină, fertilizări, tratamente și îngrășăminte pentru înființarea culturilor de toamnă ale anului agricol 2023-24 (17.4 milioane RON).

Creanțele grupului au crescut cu 57% față de începutul anului 14 (31,6 milioane RON), creanțele comerciale reprezentând facturi în sold la data de referință (9.0 milioane RON) și estimări privind valoarea reziduală a contractelor deschise pentru valorificarea recoltelor (2
milioane RON) și lucrărilor și serviciilor prestate pentru terți aferente anului agricol 2023-2024 (9.9 milioane RON), iar creșterea altor active circulante se datorează creșterii soldului TVA de recuperat (8.7 milioane RON) și estimare subvenții ce urmează a fi încasate (11.7 milioane RON).

Numerarul și echivalentele de numerar în valoare de 11,8 milioane RON reprezintă în principal resurse disponibile atrase în cadrul operațiunii de majorare a capitalului din perioada noiembrie – decembrie 2023.

Capitalurile proprii au scăzut cu 29% față de începutul anului, ajungând la 72,8 milioane RON, în principal ca urmare a rezultatului net negativ înregistrat în anul curent.

Datoriile grupului au crescut cu 64% de la începutul anului, atingând un nivel de 232,2 milioane RON, evoluție determinată în principal creșterea activității Grupului și de atragerea de finanțare suplimentară.

Datoriile curente către furnizori au crescut cu 36,2 milioane RON ca urmare a creșterii suprafeței exploatate și a valorii inputurilor agricole față de perioada corespondentă a anului anterior, și includ inputuri aferente anilor agricoli 2022-2023 si 2023-2024 (43.3 milioane RON), datorii comerciale aferente achiziției nucleului Conțești (4.9 milioane RON – scadența finală a acestor datorii este în anul 2026), datorii aferente furnizori reparații utilaje (6.9 milioane RON alte datorii curente (15.9 milioane RON).

Alte datorii pe termen scurt includ preponderent factoring subvenții APIA (1.2 milioane RON), banii încasați din plasamentul derulat în perioada noiembrie-decembrie 2023 (12 milioane RON), plăți arende cu scadență până la sfârșitul anului, salarii și taxe asociate.

Datoriile bancare pe termen scurt au crescut cu 33% de la începutul anului până la 32,8 milioane RON, incluzând scadența sub 1 an a finanțărilor de capital de lucru atrase în cadrul creditului sindicalizat (29.3 milioane RON) și alte finanțări bancare cu scadența sub 1 an (3.6 milioane RON).

Datoriile pe termen lung în valoare de 76,0 milioane RON sunt în creștere cu 36% față de începutul anului, evoluție determinată în special de finanțările atrase în cadrul creditului sindicalizat mai sus menționat.

La sfârșitul anului 2023 grupul înregistrează datorii purtătoare de dobândă cumulate de 127,2 milioane RON (din care 85.2 milioane RON credite bancare, și 42.0 milioane RON leasing-uri financiare).

Față de 31.12.2022, creșterea datoriei bancare de 27,3 milioane RON a fost determinată de creditul sindicalizat semnat de către grupul Holde, fapt ce a permis creșterea finanțării capitalului de lucru asociată scalării suprafețelor operate, refinanțarea capacităților de însilozare și a unora dintre achizițiile de ferme.

Datoria financiară netă a grupului Holde se ridică la data de referință la 115,4 milioane RON. Structura de capital a grupului înregistrează un indicator al lichidității curente (active curente/datorii curente) de 0,62 și un grad de îndatorare (datorie financiară netă/capital angajat) de 0,62.

Program investițional

În anul 2023 Holde Agri Invest SA a derulat un program investițional de 28,1 milioane RON finanțat din surse proprii și capital împrumutat.

Principalele obiective finanțate au inclus:

  • Finalizare achiziție ferma Conțești – 3,3 milioane RON
  • Achiziții ferme nucleu Salcia – 4,5 milioane RON
  • Achiziții terenuri – 0,85 milioane RON
  • Extindere capacități de însilozare – 5,6 milioane RON
  • Achiziții echipamente tehnologice (mașini, utilaje) – 13,7 milioane RON
  • Investiții bază de mecanizare (hale, platforme, drumuri)– 0,2 milioane RON

Situațiile financiare consolidate ale grupului Holde au inclus companiile Holde Agri Invest SA, Agricultura Inovativa SRL, Agro Antran SRL, Agro Sargadillo SRL, Alcadan Agri SRL, Benasque SRL, Inter Muntenia SRL, Ronosca SRL, Agrocom Exim Prop SRL, Bigmed SRL, Capriciu de Licuriciu SRL, Agromixt Buciumeni SRL, Agro Fields Future SRL, Interprest Agrotex SRL, Play Promotion Group SRL si Holde Agri Operational SRL.

Holde Agri Invest
Holde Agri Investhttps://holde.eu
Holde Agri Invest este unul dintre cele mai inovatoare proiecte agricole din România, listat pe piața AeRO.

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

Produsele pentru tratarea semințelor sunt soluții sustenabile pentru fermieri

Succesul fermierilor poate depinde în mare măsură de protecția...

Suc de soc și hibiscus bio – aliatul unui sistem imunitar sănătos

Produsele naturale, precum sucurile 100% fruct, siropurile, dulceața și produse deshidratate, devin tot mai populare în rândul celor care...

Sigma CVM România – membră a Grupului de Companii Saracakis, anunță participarea sa la mai multe târguri agricole cheie din întreaga țară 

Sigma CVM România www.saracakis.ro, membră al Grupului de Companii Saracakis, este mândră să anunțe participarea sa la târgurile agricole...

Liderul pieței de carne de pui din România – premiat pentru Inovare în Sustenabilitate

Proiectul „De la bob la furculiță și „înapoi”, dezvoltat și implementat de TRANSAVIA, liderul industriei avicole din România, a fost...
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole