14.6 C
București
marți, 14 mai, 2024

-

‹ adv ›
HomepageArticolePână la 50 de mii de lei amendă pentru folosirea fără drept...

Până la 50 de mii de lei amendă pentru folosirea fără drept a termenilor „eco” sau „bio” pentru produse

Începând cu data de 3 februarie 2023, intră în vigoare Hotărârea nr. 1579/2022 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică.

Hotărârea creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică.

Potrivit legestart.ro, sunt considerate contravenţii următoarele fapte ale operatorilor/grupurilor de operatori care produc, pregătesc, distribuie sau depozitează produse ecologice ori în conversie, care importă astfel de produse dintr-o ţară terţă sau exportă astfel de produse spre o ţară terţă sau care introduc astfel de produse pe piaţă, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 • a) utilizarea fără drept a termenilor „ecologic”, „biologic”, „organic”, a cuvintelor derivate şi a diminutivelor acestora, precum „bio” şi „eco”, singure sau în combinaţie, pe etichetă, pe materialele publicitare, în mediul electronic sau în documentele comerciale ale unui produs, inclusiv termenii utilizaţi în mărci comerciale sau nume de societăţi sau practici, dacă ar putea induce în eroare consumatorul sau utilizatorul sugerând natura ecologică a produsului şi care nu respectă prevederile art. 3032 şi 33 din Regulamentul (UE) 2018/848. Fapta se sancţionează  cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
 • b) nerespectarea de către operatori/grupurile de operatori a normelor privind producţia, pregătirea, distribuţia, depozitarea, importul, exportul, introducerea pe piaţă a produselor ecologice sau în conversie;
 • c) lipsa documentelor/registrelor pe care le ţin operatorii/grupurile de operatori cu privire la activităţile desfăşurate sau neactualizarea acestora în scopul asigurării trasabilităţii produselor conform prevederilor cadrului legislativ aplicabil producţiei ecologice;
 • d) desfăşurarea activităţilor de introducere pe piaţă/distribuţie, import, export de produse ecologice sau în conversie de către operatori economici care nu şi-au înregistrat activitatea la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi/sau a căror activitate nu face obiectul sistemului de control, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000. Fapta se sancţionează  cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
 • e) desfăşurarea activităţilor de introducere pe piaţă/distribuţie, import, export de produse ecologice sau în conversie de către operatori economici care nu deţin certificatul prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 şi/sau dacă acesta a făcut obiectul unei măsuri de suspendare/retragere. Fapta se sancţionează  cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
 • f) introducerea pe piaţă/distribuţia, exportul, utilizarea în producţia ecologică a unor produse ecologice sau în conversie pentru care organismul de control a dispus o măsură provizorie de interzicere şi/sau o măsură de suspendare/retragere a certificării în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. (b), art. 41 alin. (1) lit. (b) şi ale art. 42 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848;
 • g) comercializarea de produse ecologice în afara teritoriului României, de către operatori/grupuri de operatori care nu au obţinut certificatul de tranzacţie eliberat de organismele de control către care au fost delegate activităţi oficiale conform art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000;
 • h) nerespectarea de către operatori/grupuri de operatori a uneia sau mai multor obligaţii ce privesc:
 • i) comunicarea imediată către organismul de control a unei suspiciuni de neconformitate probată sau care nu poate fi exclusă;
 • ii) cooperarea cu organismul de control în cadrul verificării şi identificării motivelor de nerespectare;
 • iii) informarea clienţilor cu privire la o suspiciune de neconformitate probată sau o neconformitate care afectează integritatea produselor ecologice;
 •  iv) informarea imediată a direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la retragerea din producţia ecologică;
 • v) asigurarea accesului reprezentanţilor autorităţii competente de la nivel central şi/sau judeţean pentru efectuarea verificărilor în cadrul controalelor oficiale;
 • vi) păstrarea tuturor rapoartelor de control, certificatelor şi a altor documente eliberate de organismele de control sau care au stat la baza emiterii certificatelor sau a certificatelor de tranzacţie cel puţin 5 ani, iar în cazul retragerii din sistemul de agricultură ecologică, păstrarea tuturor înregistrărilor contabile şi documentelor emise în perioada în care au desfăşurat activităţi în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii;
 • vii) îndeplinirea condiţiilor de scutire de la înregistrarea în agricultura ecologică, prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, precum şi a obligaţiilor ce revin operatorilor scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică, adoptate în temeiul art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000.

Contravenţiile se sancţionează după cum urmează:

 • faptele prevăzute la lit. a), d), e), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
 • faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
 • faptele prevăzute la lit. c), f), g), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 • faptele prevăzute la lit. h), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.
‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Citește și

‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›

Comentarii

Alte articole