2.5 C
București
spot_img

-

HomepageArticoleScheme de tratament contra bolilor la vița de vie

Scheme de tratament contra bolilor la vița de vie

Tratamentele la vița de vie se realizează în dependență de mai mulți factori. Unul dintre indicatorii importanți după care vă puteți conduce este gradul de sensibilitate a soiurilor la diferite boli.

Experții din sector au împărțit convențional tipurile de tratamente necesare de realizat în dependență de aceste particularități.

Soiuri sensibile la mană și făinare (soiuri din specia Vitis vinifera)

Primul tratament la vița de vie

Se aplică în cazul în care condiţiile sunt favorabile dezvoltării manei și făinării viţei de vie în faza de creștere a lăstarilor (formarea a 5-9 frunze sau lungimea lăstarilor de 15-30 cm).

Tratamentele se realizează dacă temperaturile medii zilnice depășesc 16ºC.

Se aplică tratamente cu amestec de Zeamă bordoleză de 1% sau Cuproxat SC 3-5 l/ha, Champion WP 3,0 kg, Bouillie Bordelaise 5 kg/ha, Oxiclorura de cupru 90 WP 4-6 kg/ha în combinare cu Sulf praf umectabil 9-12 kg sau Kumulus DF 3 kg/ha, Thiovit Jet 80WG 3-4 kg/ha (pregătirea soluţiei de Cuproxat SC și amestecul lui cu alte produse se poate face direct în rezervorul mașinii de stropit).

Dacă temperatura este sub nivelul indicat în combaterea manei se aplică unul din produsele cuprice enumerate în combinaţie cu unul din produsele antioidice (produse de combatere a făinării) – Stroby 0,15 kg/ha, Folicur EW 250 0,3-0,4 kg/ha, Impact 25 SC 0,1-0,125 l/ha, Topsin M 70 WP 1,0-1,5 kg/ha, Vectra 10 SC 0,2-0,3 l/ha, Topas 100 EC 0,25-0,4 l/ha, Sisthane 24 EC 0,2 l/ha, Orius 25 EW 0,4
l/ha ș.a. (vezi Anexa A).

Dacă condiţiile mediului nu sunt favorabile atacului de mană, se aplică tratamente numai contra făinării, cu unul din produsele antioidice enumerate mai sus.

Tratamentul numărul 2 la vița de vie

Se aplică obligatoriu în faza de răsfirare a inflorescenţelor.

În cazul când condiţiile sunt favorabile pentru dezvoltarea manei, în combaterea manei și făinării se vor aplica produse cu acţiune sistemică: Acrobat MZ 90/600 WG 2,0 kg/ha, Acrobat Top 1,5-2,0 kg/ha, Ridomil Gold MZ 68 WG 2,0-2,5 kg/ha, Tanos 0,4 kg/ha, în amestec cu unul din produsele amintite mai sus.

În combaterea manei și făinării viţei de vie poate fi folosit și produsul Amistar XTRA 280 SC – 0,75 kg/ha cu acţiune mixtă de combatere.

Dacă condiţiile nu sunt favorabile pentru atacul de mană (nu au fost înregistrate precipitaţii atmosferice, lipsă de rouă, timp secetos, temperaturile în timpul nopţii sunt sub 13ºC sau sunt mediocre pentru dezvoltarea bolii), se pot fi utiliza produsele de contact: Cuproxat SC 3-5 l/ha, Champion WP 3,0 kg, Bouillie Bordelaise 5 kg/ha, Oxiclorura de cupru 90 WP 4-6 kg/ha, Polyram DF 2,0 kg/ha, Delan WG 0,75-1,0 kg/ha, Folpan 50 WP 2,5-3,0 kg/ha, Folpan 80 WG 1,5-2,0 kg/ha, Euparen M 50 WP 1,5-2,0 kg/ha, Dithane M-45 WP 2,5-3,0 kg/ha în amestec cu unul din produsele antioidice amintite mai sus sau pot
fi aplicate produse cu acţiune mixtă în combaterea ambelor boli:
 Shavit F 72 WDG 1,75-2,0 kg/ha, Shavit F 72 WP 2,0 kg/ha.

La soiurile sensibile la toate maladiile criptogamice, inclusiv pătarea roșie și antracnoza se vor utiliza numai produse cuprice în amestec cu unul din produsele sistemice amintite mai sus în combaterea făinării.

În plantaţiile unde nu au fost înregistrate atacuri intense de făinare se recomandă aplicarea produselor cuprice în amestec cu Sulf praf umectabil 9-12 kg/ha, Kumulus DF 3-6 kg/ha, Thiovit Jet 80WG 3-4 kg/ha.

Tratamentul numărul 3 la vița de vie

Se aplică obligatoriu preventiv, după înfloritul viţei de vie. În cazul în care condiţiile meteorologice sunt favorabile dezvoltării manei, în combaterea manei și făinării, la toate soiurile sensibile la ambele boli se aplică produse cu acţiune sistemică, enumerate mai sus.

În cazul în care condiţiile nu sunt favorabile dezvoltării manei viţei de vie (nu au fost înregistrate precipitaţii, lipsă de rouă, timp secetos, temperaturile de noapte sub 13°C sau sunt mediocre pentru dezvoltarea bolii (ploi de scurtă durată), se pot utiliza produsele de contact în amestec cu unul din produsele antioidice.

În combaterea ambelor boli se poate utiliza Shavit F 72 WDG 1,75-2,0 kg/ha, Shavit F 72 WP 2,0 kg/ha.

Tratamentul numărul 4 la vița de vie „creșterea boabelor”.

În condiţii favorabile dezvoltării manei și făinării viţei de vie la soiurile sensibile se aplică tratamente cu unul din produsele sistemice sau de contact în combaterea manei în amestec cu unul din produsele antioidice enumerate mai sus.

În aceste condiţii pot fi utilizate și produse cu acţiune mixtă în combaterea ambelor boli – Shavit F 2 kg/ha, respectând cu stricteţe alternarea fungicidelor (având în vedere tratamentul precedent).

Este de dorit ca în al 4-lea tratament să fie incluse produsele Topsin M 70 WP 1,0-1,5 kg/ha, Euparen M 50 WP 1,5-2,0 kg/ha, care sunt eficiente și contra putregaiului cenușiu.

Dacă în această fază se formează condiţii favorabile pentru dezvoltarea putregaiului cenușiu și se înregistrează începutul atacului de Botrytis, se recomandă ca în amestecurile pentru combaterea manei și a făinării să se adauge unul din botriticidele specifice: Sumilex WG 1,0-1,5 kg/ha, efectuând de asemenea, toate măsurile agrotehnice descrise mai sus, care creează condiţii
nefavorabile dezvoltării putregaiului.


Tratamentul numărul 5 la vița de vie, „înmuierea boabelor”, „începutul pârgului”

Se aplică obligatoriu la combaterea manei cu produse cuprice de contact: Zeamă bordoleză 10 kg/ha sau Cuproxat SC 3-5 l/ha, Champion WP 3,0 kg, Bouillie Bordelaise 5 kg/ha respectând cu stricteţe termenul de așteptare prevăzut până la recoltare.

În cazul când condiţiile sunt favorabile atacului de putregai, la soiurile cu boabele îndesate, struguri compacţi și
pieliţa subţire, sensibile la Botrytis, la avertizare se aplică produsele botriticide specifice: Sumilex WG 1,0-1,5 kg/ha, Euparen M 50 WP 1,5-2,0 kg/ha.

Important! Zeama bordoleză este incompatibilă cu produsele botriticide specifice. În cazurile utilizării ei în combaterea manei (în aceeași fază) se indică tratamente separate contra putregaiului cenușiu.

Înainte de aplicarea tratamentului în faza de înmuiere a bobiţelor – începutul pârgului contra putregaiului cenușiu este necesară efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, legatul în verde, cârnitul și operaţia de desfrunzire parţială a butucilor (se lichidează frunzele bătrâne de la baza lăstarilor), descoperind strugurii pentru pătrunderea mai bună a soluţiei în interiorul coroanei tufelor, îmbunătăţind totodată și aerisirea butucilor (crearea unui fitoclimat defavorabil
dezvoltării putregaiului).

Tratamentul 6 (18 zile până la recoltare)

Se indică tratamente contra putregaiului cenușiu cu produse botriticide specifice: Sumilex WG 1,0-1,5 kg/ha în cazurile dezvoltării epifitotice a bolii, conform buletinelor de înștiinţare, emise de staţiunile de protecţie republicană și raionale.

Schema de tratament pentru soiurile tolerante la făinare și sensibile la mană

La soiurile tolerante la făinare (gradul de rezistenţă 3) și sensibile la mană (gradul de rezistenţă 5), primul tratament se aplică la avertizare contra manei cu produsele cuprice de contact Cuproxat SC 3-5 l/ha, Champion WP 3,0 kg, Bouillie Bordelaise 5 kg/ha, Oxiclorura de cupru 90 WP
4-6 kg/ha, Zeamă bordoleză 1%, iar tratamentele contra făinării se recomandă numai în focare.

Tratamentele 2, 3, 4, 5, 6 se efectuează la avertizare, conform recomandărilor prevăzute pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la soiurile sensibile (schema 1).

Schem de tratament la vița de vie pentru soiurile tolerante la făinare și mană

La soiurile tolerante la mană și făinare (gradul de rezistenţă 3), Moldova, Alb de Suruceni, Iubilei Juravelea, Ialovenschii ustoicivâi, Codreanca, Leana, etc.

Primul tratament contra manei și făinării în faza de creștere a lăstarilor nu se aplică.

La soiurile din această grupă, sensibile la antracnoză și pătarea roșie în condiţii favorabile dezvoltării bolilor (precipitaţii abundente în faza de dezmugurire și creștere a lăstarilor), primul tratament se aplică la apariţia primelor simptome ale bolilor cu produse cuprice de contact, zeamă bordoleză 1%, Cuproxat SC 3-5 l/ha, Champion WP 3,0 kg, Bouillie Bordelaise 5 kg/ha.

Tratamentul 2, răsfirarea inflorescenţelor

Se aplică obligatoriu la avertizare cu produse cuprice de contact contra manei viţei de vie. Tratamentele contra făinării se aplică numai în focare.

Tratamentul 3, „îndată după înflorire”

Se aplică obligatoriu la avertizare cu produse cuprice contra manei viţei de vie: Zeamă bordoleză 1% sau Cuproxat SC 3-5 l/ha, Champion WP 3,0 kg, Bouillie Bordelaise 5 kg/ha. Tratamente contra făinării se aplică numai în focare.

Tratamentul 4, „înmuierea boabelor” (în cazuri excepţionale)

Se aplică la avertizare la începutul pârgului boabelor în cazurile dezvoltării epifitotice (în masă) a manei cu produse cuprice cu 25 zile până la recoltare: zeamă bordoleză 1%.

În cazul creării condiţiilor favorabile dezvoltării și răspândirii putregaiului cenușiu (precipitaţii abundente în faza de coacere, afectări de grindină la soiurile de masă, destinate păstrării în frigidere, se recomandă un tratament cu botriticide specifice: Sumilex WG 1,0-1,5 kg/ha, cu cel puţin 18 zile până la recoltare sau Euparen M 50 WP 1,5-2,0 kg/ha, cu cel puţin 30 de zile până la recoltare.

Trebuie de menţionat că în combaterea bolilor criptogamice, fungicidele trebuie să fie aplicate în alternare (utilizând obligatoriu produse ce conţin cupru).

Bibliografie: Bunele practici de creștere a fructelor, strugurilor și pomușoarelor în contextul schimbărilor climatice.

Autori:

  • Valerian BALAN, doctor habilitat în știinţe agricole, profesor universitar;
  • Ananie PEȘTEANU, doctor în știinţe agricole, conferențiar universitar;
  • Gheorghe NICOLAESCU, doctor în știinţe agricole, conferențiar universitar.
Luminița Crivoi
Luminița Crivoi
Expert în agricultură

2 COMENTARII

  1. Buna ziua, ați putea totuși să actualizați produsele recomandate. Multe din ele au fost retrase de pe piata. Daca tot vreți să oferiți un ajutor cu adevărat, ar trebui să verificați aceste lucruri.

    • Bună ziua. Mulțumim. Aveți dreptate, însă sunt recomandări făcute de mai mulți experți, vom încerca să ajustăm articolul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recomandate

Cum se construiește o seră (solar) din țevi de plastic

Să fie oare dificil de montat o seră din...

Cultivarea pătrunjelului pentru rădăcină. Sfaturi utile

Pătrunjelul este o plantă bienală, în primul an formează rozete de frunze și rădăcina tuberizată, iar în al doilea...

Ministrul Agriculturii anunţă noi metode pentru combaterea grindinei; este pionierat în România

Combaterea grindinei şi a fenomenelor extreme va putea fi efectuată cu ajutorul aviaţiei, al unui sistem cu baloane lansate...

Tăierile la piersic. Forma de coroană – vas ameliorat

Pentru piersic, în condițiile climaterice ale țării noastre, una dintre cele mai recomandate forme de coroană este vasul ameliorat...
‹ adv ›

Comentarii recente

Top Recomandate